1989

június 16.

Százezrek róják le a kegyeletüket a Hősök terén, Nagy Imre és mártírtársai temetésén. A gyászszertartás 9 órakor kezdődik. 10 órakor Sinkovits Imre színművész felolvassa a hozzátartozók, a TIB valamint más ellenzéki és alternatív szervezetek nyilatkozatát. Ezután a mártírok emléke előtt tisztelgők hosszú sorban, két órán keresztül vonulnak. Mensáros László és társai felolvassák a mártírok névsorát. 11 óra után néhány perccel kezdődik meg a koszorúzás. 12 órakor Göncz Árpád nyitja meg a szertartást, és 5 perc néma csendre hívja fel az ország népét. Vásárhelyi Miklós, a TIB elnöke elmondja búcsúbeszédét. Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács egykori elnöke elhunyt társaira emlékezik. Mécs Imre a vele együtt halálra ítélt bajtársainak a nevében, Zimányi Tibor az internáltak, a recski rabok és a kitelepítettek nevében beszél. Király Béla, a Nemzetőrség parancsnoka a szabadságharcosok nevében, és Orbán Viktor a magyar fiatalok nevében mond beszédet és követeli a szovjet csapatok kivonását. 13.30-körül a gyászmenet megindul a Rákoskeresztúri köztemetőbe. A temetőben a családtagok, harcostársak, barátok koszorúinak elhelyezése közben ismét felolvassák a kivégzettek névsorát. Lerakják a jövendő emlékmű alapkövét. Végül a különböző felekezetek papjai ökumenikus imát mondanak és megáldják a 301-es parcellát. A szertartás befejezéseként a Szózat hangjaira Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és az ismeretlen forradalmár koporsóját leengedik a sírokba.

még több információ erről a napról :
egy-egy képre kattintva a teljes kép jelenik meg

Hátul bal oldalt Víg Mónika

Baloldalt elől Csörgő Tünde, jobboldalt elől Hegedűs István

Szilágyi Júlia

Király Béla

Sinkovits Imre

Püski Sándor

Balról jobbra: Mensáros László, Darvas Iván, Lipták Bela

Szilágyi Júlia

Maléter Pálné Gyenes Judit

Rácz Sándor

Mécs Imre

Király Béla

Zimányi Tibor

Orbán Viktor

Orbán Viktor

Középen Nagy Erzsébet, balra férje Vészi János, jobbra Magos Gábor

Kapcsolat

  • Facebook

© Nagy Piroska 2018