30 évvel ezelőtt,

1988-ban egyre gyakoribbá és láthatóbbá vált a függetlenség és igazságosság iránti vágy nyilvános kifejezése Magyarországon. A szovjet megszállás és egypárti diktatúra végéhez vezető magyarországi események sorát közmegegyezéssel 
rendszerváltásnak hívjuk. A magyarországi folyamat a nemzetközileg 1989-es forradalmaknak is nevezett eseménysorozat része. 
Ezen a honlapon Nagy Piroska fényképei láthatók, amelyeket 1988. március 15. és 1990. májusa között készített a rendszerváltással összefüggő eseményeken. Az egyes események leírása valamint a képaláírások az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History Archívum munkatársainak munkája alapján készültek.

FRISSÍTÉS: 2019. június 2.

Felhasználási engedély visszavonása
 

Az 1988 és 1990 közötti időszak politikai eseményeiről készült riportfényképeim digitális másolatai 2009-ben kölcsönös nyilatkozatokkal szabályozott módon az 1956-os Kutatóintézet tulajdonába kerültek.
Az intézet munkatársai az azóta eltelt egy évtizedben tudományosan feldolgozták, adatbázisukban és kiadványaikban széles körben megismerhetővé tették e fényképeket, és mindvégig gondoskodtak azok jogszerű és szakszerű archívumi kezeléséről. Mindezekért ezúton is köszönetet mondok. 
Fényképeim a rendszerváltozás dokumentumai közé tartoznak, amiket azért adtam az 1956-os Intézet kezelésébe, mert vezetőjének, Rainer M. Jánosnak feddhetetlen erkölcsi és kutatói tisztessége garanciát jelentett arra, hogy az általa vezetett intézmény mindenkor a politikai részrehajlás nélküli múltfeltárás eszközeiként őrzi meg azokat. 
Tekintettel az 1956-os Intézet felszámolására és annak módjára, e feltételeket nem látom a továbbiakban biztosítva, ezért a fényképek mindennemű felhasználási jogát visszavonom, és nem járulok hozzá ahhoz, hogy e fotókat az intézet ingó és vagyoni jogát átvevő bármely szervezet bármilyen célra felhasználhassa.
A közeljövőben magam kívánom megkeresni annak a módját, hogy a képek továbbra is hozzáférhetőek legyenek a nyilvánosság számára. 
Nagy Piroska

még több információ a Rendszerváltásról:
http://www.tuntetes-archivum.hu/idovonal

30 years ago,

in 1988, the public expression of the desire for independence and justice became increasingly frequent and more visible in Hungary. The accepted Hungarian term for the events leading up to the end of Soviet occupation and the one-party state in Hungary is 
"rendszerváltás", which means regime change. Internationally the Hungarian process is considered part of the
Revolutions of 1989.  
On this website you will find photographs of these events taken by Piroska Nagy between March 15, 1988, and May  1990. The description of each event as well as the captions to the photographs were written based on the chronology compiled by the National Széchényi Library
1956 Institute And Oral History Archive.  

UPDATE: June 2, 2019

Withdrawal of Permission to Use


In 2009, the 1956 Institute and Oral History Archives digitized a selection of my photographs taken of political events between the years 1988-1990. Usage permission of these digital copies was given to the Institute in a manner regulated by mutual agreement.
In the decade since then, the staff of the Institute has handled these photographs in a professional manner, made them widely available in their databases and publications, and has managed their legal considerations. For this I am tremendously grateful.
My photographs comprise part of a body of documents that bear witness to the events leading up to the end of Soviet occupation, and dictatorship, in Hungary. I entrusted their management to the 1956 Institute, because the moral and professional integrity of its director, János M. Rainer, was guarantee that the Institution led by him would handle them with political impartiality at all times during the political discourse surrounding the exploration of our nation's past. 
In view of the liquidation of the 1956 Institute and the manner with which it is being carried out, I do not see that the above conditions will be guaranteed. I therefore withdraw any right to use my photographs from any organization receiving the movable and property rights of the 1956 Institute, and do not consent to the use of my photos by any successor institution.
I intend to find ways to keep the images accessible to the public myself, in the near future.
Piroska Nagy

© Nagy Piroska 2018